Online toestemmingsvoorziening (OTV)

Medische gegevens kunnen pas beschikbaar worden gesteld aan andere zorgaanbieders als een patiënt daar toestemming voor heeft gegeven. Dit toestemming geven gebeurt nu op veel verschillende manieren en plaatsen. Om het voor burgers eenvoudiger en overzichtelijker te maken, komt er een online toestemmingsvoorziening: één portaal waar burgers zelf toestemmingen kunnen vastleggen en beheren. Voor zorgaanbieders ontstaat daarmee één plek waar zij de toestemmingskeuzes van hun patiënten kunnen controleren.

Eén portaal voor vastlegging en beheer toestemmingskeuzes

Regie en overzicht bij de burger

Voor burgers biedt de online toestemmingsvoorziening de mogelijkheid om hun toestemmingen op één plek vast te leggen en te beheren.

Eenvoudig en betrouwbaar voor zorgaanbieders

Zorgaanbieders weten dankzij de toestemmingsvoorziening of zij toestemming hebben voor het delen van bepaalde medische informatie. 

Meer informatie?

De online toestemmingsvoorziening is volop in ontwikkeling. Voor meer informatie kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar: info@programma-otv.nl

U kunt zich hier ook opgeven als kandidaatdeelnemer.