Documentatie

In een aantal factsheets leggen we de werking van de online toestemmingsvoorziening Mitz uit.

Migreren van toestemmingen naar Mitz

Heeft u als zorgaanbieder al toestemmingen van patiënten vastgelegd en bent u van plan om Mitz te gaan gebruiken? Dan kunt u die toestemmingen overzetten naar Mitz. Lees de factsheet.

Aansluiten op Mitz in 6 stappen

Het uitgangspunt van Mitz is dat uitwisselingssytemen aansluiten op Mitz. Welke stappen zijn hiervoor nodig en wat kunt u nu al doen? Lees de factsheet!

Actiekaart voor zorgaanbieders

Bent u zorgaanbieder en wilt u Mitz inzetten als online toestemmingsvoorziening? Lees dan in deze actiekaart welke acties u al kunt ondernemen om goed voorbereid te zijn.

De toekomstvaste toestemmingsvraag

Mitz stelt de toestemmingsvraag volgens alle juridische eisen. Gebruikt u Mitz nog niet? Dan is het slim om nu al gebruik te maken van de toestemmingsvraag die in Mitz gebruikt wordt.

Toestemmingsmogelijkheden in Mitz

In deze factsheet lichten we de matrix met toestemmingsmogelijkheden 
toe en geven we u een overzicht van de toestemmingsmogelijkheden waarmee Mitz van start gaat. 

De techniek achter Mitz - het architectuurmodel

Mitz is samengesteld uit verschillende componenten die zorgen dat online beheer van toestemmingen veilig, betrouwbaar en traceerbaar gebeurt. 
In deze factsheet worden alle componenten uitgelegd.

Toestemmingskeuzes vastleggen

In deze factsheet leest u hoe een toestemmingsmogelijkheid is opgebouwd, hoe een patiënt zijn keuzes vastlegt en hoe een zorgverlener hem daar eventueel bij kan helpen.

Abonneren en notificeren (volgen)

Zorgaanbieders die op Mitz zijn aangesloten, hebben automatisch een abonnement op hun patiënten. De zorgaanbieder ontvangt een notificatie als er iets wijzigt in de toestemmingskeuzes van de patiënt. Het dossier 
van de patiënt wordt vervolgens automatisch wel of niet beschikbaar gesteld voor elektronische uitwisseling: een functionaliteit in Mitz die de zorgaanbieder veel werk uit handen neemt.

Open en gesloten autorisatievraag (checken)

Zorgaanbieders kunnen Mitz raadplegen vóórdat zij daadwerkelijk 
gegevens opvragen. Zo weten zij zeker dat de patiënt het goed vindt dat gegevens gedeeld worden. Bij het checken van een toestemmingskeuze kunnen er onder water twee vragen worden gesteld aan Mitz: de open en 
de gesloten autorisatievraag.

MijnMitz voor kinderen en jongeren onder 
de 16 jaar

Een kind of jongere onder de 16 jaar kan zelf zijn toestemmingskeuzes bepalen. De keuzes van het kind zijn pas actief als de ouder of voogd 
deze heeft bevestigd. Om dat makkelijk te maken, gebruikt Mitz de zogenaamde koppelcode. Hoe MijnMitz voor kinderen en jongeren onder 
de 16 jaar werkt, leest u in deze factsheet.

Het Mitz Afsprakenstelsel in een notendop

In het Mitz Afsprakenstelsel vindt u alle technische en
organisatorische afspraken voor een veilige en
betrouwbare werking van de online toestemmingsvoorziening
Mitz.