Nieuws

1 februari 2021 - ZORG-AB accepteert Mitz 

Created with Sketch.

Vanaf 29 januari 2021 is de online toestemmingsvoorziening Mitz (versie 3.6.2)  geaccepteerd voor het gebruik van ZORG-AB.

Hiermee kan de burger straks de juiste individuele zorgaanbieder zoeken zodat zij een toestemmingskeuze kan vastleggen via Mitz.
Ook kan Mitz de zorgaanbiedersnaam tonen aan de burger die de raadpleging van een toestemming checkt.

ZORG-AB voorziet in de behoefte aan één betrouwbare en actuele bron met gedetailleerde adresgegevens van zorgaanbieders en zorgverleners.

16 december 2020 - Webinars goed bezocht én gewaardeerd

Created with Sketch.

Ruim 400 geïnteresseerden hebben in december deelgenomen aan één of meerdere Mitz-webinars. We zijn blij dat we op deze manier meer konden vertellen én laten zien over Mitz. En op de waardering zijn we best trots – we kregen gemiddeld een 8. 

We hebben de presentaties van de webinars online gezet.

17 november 2020 - Nieuwe serie webinars

Created with Sketch.

Achter de schermen werkten we de afgelopen tijd hard aan de verdere ontwikkeling van Mitz – met het nodige resultaat. 
Om u bij te praten, organiseren we in december drie verdiepings-webinars. Daarin laten we Mitz zien, gaan we in op de huidige stand van zaken, de onderliggende architectuur en de juridische grondslagen van Mitz. 

8 september 2020 - LSP als deelnemer aan Mitz

Created with Sketch.

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) maakt zich klaar voor aansluiting op de nieuwe gemeenschappelijke toestemmingsvoorziening Mitz. Met het oog op de toenemende gegevensuitwisseling tussen sectoren en regio’s ziet het LSP veel voordelen van Mitz. Zoals het er nu naar uitziet zal het LSP op 1 oktober technisch klaar zijn voor de eerste PoCs en pilots met XIS-leveranciers. 

7 september 2020 - Open consultatie online toestemmingsvoorziening gestart

Created with Sketch.

Vanaf 7 september is het voor iedereen mogelijk om mee te denken over een online toestemmingsvoorziening. Suggesties en ideeën kunnen tot en met 5 oktober worden doorgegeven aan het Informatieberaad. 

7 september 2020 - Interview met solution architect Nelly Anbeek

Created with Sketch.

“Ik kan over Mitz heel enthousiast worden, omdat ik snap als patiënt waarom dit belangrijk is en ik zou dit zelf als patiënt ook wel graag willen. Ergens kunnen inloggen, aangeven wie gegevens uit kan wisselen en er niet meer over na hoeven denken.” Nelly Anbeek, solution architect bij VZVZ, houdt zich bezig met het programma Mitz. Wij spraken haar over haar werkzaamheden en ervaringen rondom Mitz.

6 juli 2020 - Juridische factsheet Wabvpz

Created with Sketch.

De Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) omvat waarborgen voor patiënten bij elektronische gegevensuitwisseling. Een deel van de wettelijke bepalingen is per 1 juli 2017 in werking getreden.
Voor de inwerkingtreding van de bepalingen rondom elektronisch afschrift/inzage en logging is een groeimodel afgesproken, om zorgaanbieders de tijd te geven zich hierop voor te bereiden. Deze bepalingen treden per 1 juli 2020 in werking.
De juridische factsheet van het Ministerie van VWS schetst een overzicht (met toelichting) van de rechten en plichten bij elektronische verwerking van gegevens en elektronische inzage en afschrift van het medisch dossier.

4 juni 2020 - Webinars 'Dit is Mitz'

Created with Sketch.

Mitz, wat is dat nu eigenlijk? Hoe werkt het? Wat heb ik eraan als zorgaanbieder? Wat kan de patiënt ermee? Hoe en wanneer kan ik het gebruiken? In een korte webinar geven we antwoord op deze vragen. De webinars vinden plaats op 2, 6 en 7 juli van 8.30 tot 9.00 uur. Interesse? Meld u dan snel aan.

3 juni 2020 - VWS lanceert website over gegevensuitwisseling in de zorg

Created with Sketch.

Het ministerie van VWS werkt hard aan de aankomende wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg. De wet is erop gericht de elektronische uitwisseling van medische gegevens tussen zorgaanbieders te verplichten. Het ministerie heeft een speciale website gelanceerd waar alle informatie te vinden is over normering en certificering en waar zorgprofessionals hun ervaringen delen. Ook is er een video waarin Ron Roozendaal – directeur Informatiebeleid VWS – toelichting geeft op het wetsvoorstel.

23 januari 2020 - Kom jij het Mitz-team versterken?

Created with Sketch.

Voor de verdere ontwikkeling en uitrol van Mitz zoeken wij collega’s. Wij hebben momenteel verschillende vacatures open staan.

23 december 2019 - Een online toestemmingsvoorziening relevant en nodig

Created with Sketch.

Het artikel ‘Hoe zit het met… gespecificeerde toestemming’ in de nieuwsbrief Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg van december van maakt duidelijk waarom het wetsartikel met betrekking tot gespecificeerde toestemming (artikel 15a, lid 2 en 15c, lid 2 Wabvpz) niet kan ingaan op 1 juli 2020 en wat de stand van zaken nu is. Het ministerie onderzoekt samen met het veld hoe zorgverleners op basis van de actuele behandelrelatie medische gegevens kunnen delen.

13 november 2019 - Borgen van toestemming patiënt met Mitz

Created with Sketch.

Mitz start begin volgend jaar een pilot met het HagaZiekenhuis en EPD-leverancier ChipSoft om de toestemming van patiënten voor gegevensuitwisseling op een nieuwe manier goed en veilig vast te leggen. Mitz is een nieuwe dienst waarmee patiënten op één plek hun toestemmingen beheren. De dienst Mitz wordt ontwikkeld onder de naam Programma OTV. 

9 oktober 2019 - Een juridisch kennisdocument over het wettelijk kader voor toestemmingen

Created with Sketch.

Programma GTS heeft een juridisch kennisdocument opgesteld als onderdeel van het scenario dat door minister Bruins met een advies van ATR aan de Eerste en Tweede Kamer is gestuurd.

1 oktober 2019 - Interview over OTV in MedicalPHIT magazine

Created with Sketch.

Jan Feenstra en Joost van der Rijt, consultants MedicalPHIT, over het programma Online Toestemmingsvoorziening (OTV).

´We dragen een steentje bij aan goede medische zorg in Nederland´

22 mei 2019 - Eerste architectuursessie

Created with Sketch.

Begin mei vond de eerste OTV architectuursessie plaats. In deze eerste samenkomst van leveranciers en kandidaat-deelnemers lichtte Albert Vlug, Lead Architect, de OTV-architectuur toe. Hierbij werd tevens een update gegeven van de laatste ontwikkelingen. 

7 mei 2019 - Aftrap naar participatief ontwikkeltraject

Created with Sketch.

Op 2 mei vond de aftrap van het participatief ontwikkeltraject plaats waarbij de kandidaat-deelnemers het concept prototype van de online toestemmingsvoorziening te zien kregen.

Lees het laatste nieuws rondom de ontwikkeling van de online toestemmingsvoorziening Mitz