Lees het laatste nieuws rondom de ontwikkeling van de online toestemmingsvoorziening.

Nieuws

23 januari 2020 - Kom jij het Mitz-team versterken?

Created with Sketch.

Voor de verdere ontwikkeling en uitrol van Mitz zoeken wij collega’s. Wij hebben momenteel verschillende vacatures open staan.

23 december 2019 - Een online toestemmingsvoorziening relevant en nodig

Created with Sketch.

Het artikel ‘Hoe zit het met… gespecificeerde toestemming’ in de nieuwsbrief Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg van december van maakt duidelijk waarom het wetsartikel met betrekking tot gespecificeerde toestemming (artikel 15a, lid 2 en 15c, lid 2 Wabvpz) niet kan ingaan op 1 juli 2020 en wat de stand van zaken nu is. Het ministerie onderzoekt samen met het veld hoe zorgverleners op basis van de actuele behandelrelatie medische gegevens kunnen delen.

13 november 2019 - Borgen van toestemming patiënt met Mitz

Created with Sketch.

Mitz start begin volgend jaar een pilot met het HagaZiekenhuis en EPD-leverancier ChipSoft om de toestemming van patiënten voor gegevensuitwisseling op een nieuwe manier goed en veilig vast te leggen. Mitz is een nieuwe dienst waarmee patiënten op één plek hun toestemmingen beheren. De dienst Mitz wordt ontwikkeld onder de naam Programma OTV. 

9 oktober 2019 - Een juridisch kennisdocument over het wettelijk kader voor toestemmingen

Created with Sketch.

Programma GTS heeft een juridisch kennisdocument opgesteld als onderdeel van het scenario dat door minister Bruins met een advies van ATR aan de Eerste en Tweede Kamer is gestuurd.

1 oktober 2019 - Interview over OTV in MedicalPHIT magazine

Created with Sketch.

Jan Feenstra en Joost van der Rijt, consultants MedicalPHIT, over het programma Online Toestemmingsvoorziening (OTV).

´We dragen een steentje bij aan goede medische zorg in Nederland´

22 mei 2019 - Eerste architectuursessie

Created with Sketch.

Begin mei vond de eerste OTV architectuursessie plaats. In deze eerste samenkomst van leveranciers en kandidaat-deelnemers lichtte Albert Vlug, Lead Architect, de OTV-architectuur toe. Hierbij werd tevens een update gegeven van de laatste ontwikkelingen. 

7 mei 2019 - Aftrap naar participatief ontwikkeltraject

Created with Sketch.

Op 2 mei vond de aftrap van het participatief ontwikkeltraject plaats waarbij de kandidaat-deelnemers het concept prototype van de online toestemmingsvoorziening te zien kregen.