Handig! Een juridisch kennisdocument over het wettelijk kader voor toestemmingen

Programma GTS heeft een juridisch kennisdocument opgesteld als onderdeel van het scenario dat door minister Bruins met een advies van ATR aan de Eerste en Tweede Kamer is gestuurd.


Soms is voor het uitwisselen van gegevens toestemming nodig en soms ook niet. De regels die daarbij gelden liggen vast in verschillende wetten. Het kennisdocument vertelt wanneer toestemming nodig is en wanneer niet, welke soort toestemmingen er zijn en aan welke voorwaarden die toestemming moet voldoen. De online toestemmingsvoorziening is afgesteld op het huidige wettelijk kader waarin specifieke toestemming nodig is voor het beschikbaar stellen van gegevens via een elektronisch uitwisselingssysteem.

 

Naast dit document, maakt programma OTV ook gebruik van andere kennisproducten van programma GTS. Zo is de basis van de voorziening de startarchitectuur die deels al technisch beproefd is. Binnen het programma OTV wordt deze architectuur samen met de kandidaat-deelnemers van ontwerp naar praktijk gebracht. Binnenkort is een beschrijving klaar van de volledige eerste release van de voorziening. Met alle functionaliteiten die nodig zijn zodat burgers, cliënten en patiënten op een eenvoudige manier keuzes kunnen maken over het delen van hun medische informatie. Zorgverleners kunnen de patiënt helpen bij het vastleggen van de keuzes en kunnen bij het uitwisselen van gegevens automatisch raadplegen wat de keuzes van de patiënt zijn.