Een online toestemmingsvoorziening relevant en nodig

Het artikel ‘Hoe zit het met… gespecificeerde toestemming’ in de nieuwsbrief Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg van december van maakt duidelijk waarom het wetsartikel met betrekking tot gespecificeerde toestemming (artikel 15a, lid 2 en 15c, lid 2 Wabvpz) niet kan ingaan op 1 juli 2020 en wat de stand van zaken nu is. Het ministerie onderzoekt samen met het veld hoe zorgverleners op basis van de actuele behandelrelatie medische gegevens kunnen delen.

En nu dan?
Ook zonder dat de gespecificeerde toestemming er komt, is er nu nog toestemming van een patiënt nodig voor het beschikbaar stellen van zijn medische gegevens aan andere zorgverleners. Dat gaat nu nog vaak via papieren formulieren of mondeling waarbij de patiënt geen overzicht meer heeft. In een aantal gevallen kan het ook online, zoals bij Volgjezorg (geldt alleen voor uitwisseling via het Landelijk Schakelpunt). In alle gevallen is het een administratieve last voor de zorgaanbieder.

Mitz ontzorgt
In bovenstaande context biedt Mitz in alle gevallen de oplossing. De patiënt heeft één duidelijk overzicht van al zijn toestemmingskeuzes voor al zijn zorgaanbieders. En kan hier snel en makkelijk wijzigingen in aanbrengen. De zorgaanbieder heeft er geen omkijken naar; toestemmingskeuzes komen automatisch binnen in zijn zorginformatiesysteem en worden automatisch verwerkt. 

Ook voor patiënten die hulp nodig hebben
Zorgaanbieders die met Mitz gaan weken, zullen Mitz onder de aandacht brengen bij hun patiënten. Zij kunnen nog altijd met hun patiënt in gesprek over het belang van het doorgeven van toestemmingskeuzes. Patiënten die niet in staat zijn zelf hun keuzes in Mitz vast te leggen, bijvoorbeeld omdat ze minder digivaardig zijn, kunnen gebruik maken van Mitz met hulp van hun zorgverlener. De zorgverlener kan de keuzes voor de patiënt vastleggen. Alles wat er in Mitz gebeurt wordt gelogd. De patiënt kan dus altijd zien wat er in Mitz gebeurt.