Een kijkje achter de schermen: Solution Architect Nelly Anbeek

“Ik kan over Mitz heel enthousiast worden, omdat ik snap als patiënt waarom dit belangrijk is en ik zou dit zelf als patiënt ook wel graag willen. Ergens kunnen inloggen, aangeven wie gegevens uit kan wisselen en er niet meer over na hoeven denken.” Nelly Anbeek, solution architect bij VZVZ, houdt zich bezig met het programma Mitz. Wij spraken haar over haar werkzaamheden en ervaringen rondom Mitz.

Van onderzoeker naar architect 
Sinds april 2020 werkt Nelly voor VZVZ. Hiervoor heeft zij elf jaar in de onderzoekswereld gezeten en nog verschillende werkzaamheden binnen de IT verricht. De ervaring die zij daar heeft opgedaan komt goed van pas bij haar huidige functie als solution architect. “Door mijn ervaring in de onderzoekswereld, weet ik wat de behoeften zijn in de zorg. Ik heb elf jaar onderzoek gedaan bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Die kennis komt goed van pas bij de ontwikkeling van Mitz.” 

Toen Nelly een vacature zag bij VZVZ, was ze meteen geïnteresseerd. “Ik was toe aan iets nieuws. Het Landelijk Schakelpunt vond ik altijd al interessant, want het is de spin in het web van de zorg-ICT. Toen kwam VZVZ met de vraag of ik als solution architect aan de slag wilde bij het programma Mitz.” 

Mitz en architectuur
Nelly houdt zich voornamelijk bezig met Mitz. “Mitz is een online applicatie waarbij je kunt aangeven met wie je medische gegevens uitgewisseld mogen worden. Iedere zorgverlener die een dossier over jou bijhoudt, moet toestemming krijgen van de patiënt om medische gegevens uit te wisselen. Mitz is bedoeld om de mensen makkelijk toestemming te laten geven. Je kan daar namelijk met een paar drukken op de knop de toestemmingen regelen. Mitz is puur en alleen voor de toestemmingen. De zorgaanbieder vraagt via Mitz of er gegevens uitgewisseld worden. Als er toestemming gegeven is, kunnen de gegevens bijvoorbeeld via het Landelijk schakelpunt uitgewisseld worden.” 
 
Om Mitz goed te laten werken, heeft Nelly veel contact met de ICT-leveranciers en de gebruikers. Zo kan zij de wensen van alle partijen vertalen naar een technische oplossing. “Als solution architect ben je eigenlijk het geweten van de technische oplossing. Zodra er wensen en wijzigingen zijn, moet ik kijken welke eisen die wensen raken. Als de wens dan wordt doorgevoerd, is het ook mijn taak om te kijken wat er moet gebeuren als er een aanpassing nodig is.” 

De uitdaging als architect
Nelly ervaart tijdens haar dagelijkse werk ook bepaalde moeilijkheden. Zo is het verkrijgen van alle nodige informatie lastig, zeker nu in het coronatijdperk. Ook is het een uitdaging om bij te blijven met alle huidige ontwikkelingen. “Als solution architect heb je een ondersteunende rol. Als je iets wilt veranderen, gaat dat gepaard met geduld. Er moet veel worden overlegd met andere partijen voor een verandering doorgevoerd kan worden. Vragen als ‘Waarom moet deze eis worden aangepast?’ en ‘Is het nodig dat deze wijziging wordt doorgevoerd?’ Komen altijd terug in deze situatie.”

Tot slot
De toekomst van Mitz ziet Nelly rooskleurig. Met haar achtergrond denkt zij dat Mitz ook gebruikt kan worden voor de uitwisseling van onderzoekdata. “Technisch heeft het nog wel haken en ogen, maar ik denk dat het een goede aanvulling is voor Mitz.” Naast Mitz wil Nelly Anbeek zich later ook meer verdiepen in andere diensten van VZVZ. Zo wil ze zich meer focussen op de algemene belangen van de organisatie. “We hebben uiteindelijk samen een gemeenschappelijk doel: het leven en de zorg van de patiënt beter maken.”