LSP als deelnemer aan Mitz

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) maakt zich klaar voor aansluiting op de nieuwe gemeenschappelijke toestemmingsvoorziening Mitz. Het registreren van toestemmingen en bezwaren gebeurt nu op veel verschillende manieren en plaatsen. Voor elk uitwisselingssysteem en zorgtoepassing opnieuw. Het is voor veel zorgverleners bijna niet meer uit te leggen. Mitz gaat dit ondervangen en is daarmee toekomstbestendig. Met het oog op de toenemende gegevensuitwisseling tussen sectoren en regio’s ziet het LSP veel voordelen van Mitz.

Naast toekomstbestendigheid betekent aansluiten op Mitz ook dat een gegeven toestemming direct ingaat. Of die nu bij het ziekenhuis of op de huisartsenpost wordt gegeven. Het is, net als Volgjezorg, een online voorziening waardoor patiënten overal en bij elke zorgverlener hun toestemming kunnen regelen. Belangrijk voordeel van Mitz is bovendien dat de toestemming geldt voor alle aangesloten uitwisselingssystemen. Zo versnelt Mitz de mogelijkheid om medische gegevens uit te wisselen, verdeelt het de last van het vragen naar toestemmingen en weet u dat u altijd handelt naar de meest actuele wens van uw patiënt. 

Zoals het er nu naar uitziet zal het LSP op 1 oktober technisch klaar zijn voor de eerste PoCs en pilots met XIS-leveranciers. Volgjezorg blijft beschikbaar voor toestemmingen op het LSP voor LSP-deelnemers die nog niet over zijn op Mitz. 

Updates over het LSP als deelnemer aan Mitz zijn te vinden op deze pagina met informatie en presentaties. 

Heeft u vragen over LSP als deelnemer aan Mitz? Neem dan contact op met uw VZVZ-adviseur of stuur een e-mail naar info@mijnmitz.nl