Waarom een online toestemmingsvoorziening?

Voor burgers

Voor burgers biedt de online toestemmingsvoorziening de mogelijkheid om toestemmingen op één plek vast te leggen en te beheren. Dankzij de voorziening kunnen burgers eenvoudig aangeven met wie welke medische gegevens gedeeld mogen worden. De voorziening zorgt voor overzicht. Burgers kunnen in de online toestemmingsvoorziening zien welke toestemmingen zij hebben vastgelegd en wie hun toestemmingen heeft geraadpleegd. 

 

Voor zorgaanbieders

Zorgaanbieders weten dankzij de online toestemmingsvoorziening of zij toestemming hebben voor het delen van bepaalde medische informatie. Het uitwisselingssysteem waar de zorgaanbieder op is aangesloten, controleert dit. Aan deelnemende systemen worden eisen gesteld, zodat zorgaanbieders erop kunnen vertrouwen dat de toestemmingen zijn vastgelegd, verzameld en gecontroleerd conform de geldende wet- en regelgeving. En mochten er gegevens nodig zijn voor de behandeling en de patiënt heeft geen toestemming gegeven voor uitwisseling, dan kan dit direct worden geregeld. 

 

Op deze manier is de juiste informatie altijd op het juiste moment en op de juiste plek beschikbaar. Een belangrijk bijkomend voordeel voor zorgaanbieders is dat investeren in (het aanpassen van) een individuele of regionale toestemmingsvoorziening nu niet meer nodig is.

Uitgangspunten

Eenduidig en kostenefficiënt

Created with Sketch.
 • Een begrijpelijke omgeving voor burgers en zorgaanbieders
 • Voorkomen van extra kosten als gevolg van meerdere parallelle initiatieven van zorgaanbieders
 • Voorkomen van onnodige versnippering, praktijkvariatie, onduidelijkheden voor burgers

Regie en overzicht voor burgers

Created with Sketch.
 • Een overzichtelijke en eenvoudig te gebruiken applicatie
 • Een voorziening die aansluit op het doen, denken en de belevingswereld van de patiënt
 • Ondersteuning van de burger die het niet wil of kan

Gemak voor zorgaanbieders

Created with Sketch.
 • Eén betrouwbare voorziening voor het vaststellen van de toestemming van de patiënt
 • Ondersteuning van de patiënt die het niet kan of wil bij de directe vastlegging van toestemming
 • Een voorziening die past bij de digitale gegevensuitwisseling binnen uw keten van informatie-uitwisseling

Maakbaar en werkbaar

Created with Sketch.
 • Eén oplossing waarmee de hele markt kan werken: voor alle uitwisselingssystemen en -structuren
 • Migratie van bestaande toestemmingen
 • Een voorziening die meegroeit met de adoptiegraad en regiebehoefte van burgers en zorgaanbieders