Hoe werkt de online toestemmingsvoorziening Mitz?

Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Inhoud tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in de https://policies.google.com/privacy?hl=nl [Privacyverklaring). Je kunt je altijd weer afmelden voor deze [cookie-instelling] /redirect-to-page/62cfa137-fc45-4fc3-adb9-5cf61a133ae8.

Inhoud tonen

Patiënt komt bij zorgaanbieder en de zorgaanbieder start dossiervoering

De zorgaanbieder abonneert zich (via uitwisselingssysteem) op toestemmingskeuzes van deze patiënt (dossierhouder blijft verantwoordelijk voor gegevensverwerking)

Patiënt registreert toestemmingen in Mitz

Mitz notificeert (dossierhoudende) zorgaanbieders die geabonneerd zijn op deze patiënt