Hoe werkt de online toestemmingsvoorziening Mitz?

Patiënt komt bij zorgaanbieder en de zorgaanbieder start dossiervoering

De zorgaanbieder abonneert zich (via uitwisselingssysteem) op toestemmingskeuzes van deze patiënt (dossierhouder blijft verantwoordelijk voor gegevensverwerking)

Patiënt registreert toestemmingen in Mitz

Mitz notificeert (dossierhoudende) zorgaanbieders die geabonneerd zijn op deze patiënt 

Zorgaanbieder bevraagt dossierhouders

Hij bevraagt alleen dossierhouders die toestemming hebben gekregen.

Valideren

De dossierhouder valideert (via uitwisselingssysteem) bij Mitz of er uitdrukkelijke en gespecificeerde toestemming is gegeven.