Samenhang tussen Mitz (OTV) en GTS

Programma GTS

Het programma GTS (Gespecificeerde Toestemming Structureel) doet onderzoek naar de praktische vertaling van de wet die bepaalt dat iedere burger gespecificeerd toestemming moet kunnen geven. Uitgangspunt voor GTS is dat de burger zelf online zijn toestemming kan beheren. De inwerkingtreding van de wet is 3 jaar uitgesteld. Binnen GTS werken koepelorganisaties van zorgverleners en Patiƫntenfederatie Nederland aan een praktische oplossing voor het online vastleggen en beheren van toestemmingen.

Programma OTV

Het programma OTV ontwikkelt een online toestemmingsvoorziening Mitz die past bij het huidige wettelijk kader. En straks ook bij de gespecificeerde toestemming. De startarchitectuur die door programma GTS is gemaakt en deels beproefd, is de basis waarop samen met partijen in het veld wordt ontwikkeld. De online toestemmingsvoorziening past in het wettelijk kader van:

  • WGBO: in lijn met beroepsnormen
  • AVG: helder, overzichtelijk, eenduidig
  • Wabvpz: specificeren gegevens en zorgaanbieders