Privacybeleid

1. Algemeen

Het programma OTV verzamelt op de website programma-otv.nl geen persoonsgegevens. Pas op het moment dat u contact met ons opneemt per e-mail via info@programma-otv.nl ontvangen wij persoonsgegevens van u. In deze verklaring geven we aan, om welke gegevens het gaat, voor welke doeleinden wij de gegevens gebruiken en de rechten die u hebt in het kader van deze gegevensverwerking.

Uw gegevens worden niet aan andere partijen beschikbaar gesteld. Als het programma OTV gebruik maakt van (sub-)verwerkers, dan wordt daarmee een Verwerkersovereenkomst gesloten die voldoet aan de eisen van artikel 28 lid 3 AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
  

2. Gegevensverzameling

Op de website van het programma OTV kunt u alleen contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@programma-otv.nl
 

3. Bewaartermijn

De door u verstrekte contactgegevens worden bewaard voor de tijd die nodig is om uw vraag afdoende te beantwoorden. Daarna worden ze verwijderd.

Uw gegevens worden voor geen enkel ander doel gebruikt dan voor de doelen die in dit artikel worden genoemd.
  

4. Verwijdering, aanvulling, correctie, inzage

Het programma OTV werkt conform NEN 7510, 7512 en 7513 en heeft procedures ingericht voor het verwijderen, aanvullen, corrigeren of inzage geven in de gegevens die programma-otv.nl van u verzamelt.
  

5. Hyperlinks naar andere websites

De website programma-otv.nl kan hyperlinks bevatten naar andere websites. Door op de link te klikken, verlaat u de website programma-otv.nl.

Het programma OTV heeft geen zeggenschap over andere websites. Het programma OTV is niet aansprakelijk voor de werking, inhoud en/of diensten en/of websites van derden.
  

6. Beveiliging

Porgramma-otv.nl is een beveiligde website. U herkent dit in de browser aan de extensie "https" en een gesloten slotje.


7. Klachten, vragen en verbetersuggesties

Heeft u klachten, vragen of verbetersuggesties inzake de gegevensverwerking door het programma OTV op de website? Laat het ons weten via het info@programma-otv.nl.


8. Aanpassen Privacybeleid

Dit Privacybeleid kan worden aangepast. Zodra het versienummer wijzigt, is er sprake van een nieuw Privacybeleid.

 

Versie 1.0, april 2019